วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความคิดถึง

"ความคิดถึง" นั้นมีหลายรูปแบบ คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงเพื่อน คิดถึงคนรัก คิดถึงสัตว์เลี้ยง คิดถึงคนที่จากไป
ไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในสิ่งใดหรือเรื่องใดก็ตาม ถ้าความคิดถึงนั้นออกมาจากความรู้สึกดีๆจากหัวใจนั้น"งดงามเสมอ"

ความคิดถึง ก็นำมาซึ่ง ความสุข และ ความทุกข์

สุขที่ได้นึกถึง สุขที่ได้ห่วงหา
ทุกข์ เพราะไม่ได้เจอ ทุกข์เพราะห่วงหา
ทุกข์เพราะคิดถึงคนที่จากไป

ถึงแม้ในความคิดถึงนั้นๆจะนำมาสู่ความทุกข์หรือความสุขภายในจิตใจ

"แต่นั่นก็ยังดีที่เรายังมีคนให้ได้คิดได้นึกถึง คิดถึงไปเถอะค่ะ ถ้าคนที่เราคิดถึง เขาคือกำลังใจของเรา คิดถึงไปเถอะค่ะถ้าเขาคือคนที่เรารัก คิดถึงไปเถอะค่ะถ้าเขาคือพ่อแม่พี่น้อง คือครอบครัว คือบ้าน คือกำลังใจดีๆที่ทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนก้าวผ่านในวันต่อๆไป"

ไม่มีความคิดเห็น: